Masz pytania?
+48 24 264 19 79
duet-plock@duet-plock.pl

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.antyki-artmarco.pl

Właścicielem sklepu internetowego www.antyki-artmarco.pl jest firma Firma Handlowo Usługowa „Art-Marco” ul. Jarocińska 21 , 63-300 Suchorzew, NIP: 608-001-65-77 , REGON: 302598104

Dane do przelewu:
Firma Handlowo Usługowa „Art.-Marco”
ul. Jarocińska 21, 63-300 Suchorzew

Numer konta:
BZ WBK: (PLN) 17 1090 1131 0000 0001 2347 3373
BZ WBK: (EUR) Kod SWIFT: WBKPPLPP IBAN: PL 72 1090 1131 0000 0001 3135 8386

Regulamin obowiązuje od 08.09.2017 r.

 1. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla właściciela sklepu internetowego.Wszelkie materiały znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego antyki-artmarco.pl są własnością właściciela i zabrania się ich wykorzystywania w celach innych niż związanych ze sklepem internetowym antyki-artmarco.pl
 2. Zamówienia w sklepie internetowym antyki-artmarco.pl ” dokonać można pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Wypełnienie formularza oraz naciśnięcie przycisku „Kupuje i Płace” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Powoduje to zapisanie w bazie danych informacji wpisanych w formularzu oraz nazwy hosta nadawcy i godziny wysłania formularza.
 4. Sklepu Internetowego antyki-artmarco.pl zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji zamówienia lub zmiany ceny zamawianego towaru sklep internetowy zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego antyki-artmarco.pl oraz składanie zamówień nie wymaga rejestracji i logowania.
 6. Firma nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody w wyniku działania Sklepu Internetowego antyki-artmarco.pl spowodowane usterką techniczną urządzeń i oprogramowania służącego do poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego antyki-artmarco.pl, działaniem osób trzecich lub w wyniku siły wyższej na które Spółka nie miała wpływu.
 7. Informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia w sklepie internetowym antyki-artmarco.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 929 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

Sprzedaż

 1. Sklep Internetowy antyki-artmarco.pl prowadzi sprzedaż przedmiotów w sieci Internet przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, a informacje na temat przedmiotów wraz z ich ceną są zamieszczone na podstronie z przedmiotem.
 2. Ceny przedmiotów na stronach sklepu Internetowego antyki-artmarco.pl są określone w polskich złotych PLN i zawierają podatek. Do podanej ceny Firma może doliczyć opłatę za transport w przypadku wybrania przez Klienta innej formy odbioru przedmiotu niż osobisty. Warunki dostaw są opisane w dziale „Koszt dostawy” sklepu Internetowego antyki-artmarco.pl
 3. Firma za sprzedane przedmioty i usługi sklepu Internetowego antyki-artmarco.pl każdorazowo wystawia faktury VAT marża lub faktury VAT.
 4. W celu złożenia zamówienia należy wybrać przedmiot mający być przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”. W chwili dodania przedmiotu do koszyka rozpoczyna się otwarty proces zakupów, co oznacza, iż Klient może do koszyka wprowadzić dowolną liczbę przedmiotów, jak również usunąć je z koszyka.
 5. W celu dokonania zakupu przedmiotów należy najechać myszką w lewy górny element Sklepu Internetowego antyki-artmarco.pl kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk / Zamówienie”, następnie wypełnić dane formularza zamówienia, w tym dane do faktury i dostawy, a następnie kliknąć w przycisk „Kupuje i Płace”.
 6. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego przedmiotu.
 7. Klient może zmodyfikować dane do faktury i dostawy, które podał w formularzu zamówienia kontaktując się ze sklepem internetowym poprzez zakładkę Kontakt na stronie antyki-artmarco.pl.
 8. W przypadku udzielenia przez Klienta w formularzu zamówienia błędnych lub niepełnych danych do faktury i dostawy, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie przedmiotu.

Płatność

 1. Płatność za wybrane przedmioty następuje w momencie skutecznego wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia tj. po kliknięciu przez Klienta przycisku „KUPUJE I PŁACĘ” znajdującego się pod rubrykami formularza zamówienia i przejściu Klienta do wykonania płatności.
 2. Rozliczenie transakcji internetowej (e-przelew, płatność kartą płatniczą, bądź kartą kredytową) następuje za pomocą modułu płatności (Przelewy24.pl), który Sklepowi Internetowemu zapewnia: PayPro SA ,60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł na podstawie Regulaminu dostępnego pod adresem internetowym: https://www.przelewy24.pl/regulamin
 3. Za skuteczne dokonanie zakupu przedmiotu uznaje się moment wpłaty dokonanej przez Klienta (potwierdzonej przez moduł płatności) na rzecz Sklepu Internetowego.

 Transport

 1. Zakupione przez Państwa przedmioty dostarczane są poprzez wyspecjalizowane firmy przewozowe lub firmy kurierskie.
 2. Każdy zakupiony przedmiot podlega profesjonalnemu zabezpieczeniu i zapakowaniu na czas transportu.
 3. Towary powyżej kwoty 1500 zł dostarczamy bezpłatnie na terenie całego kraju na podany adres. Do bezpłatnego transportu nie wlicza się wniesienia do budynku i montażu. W przypadku wielogabarytowego i ciężkiego przedmiotu klient na miejscu zobowiązany jest to organizacji odpowiedniej ilości osób do pomocy w rozładunku i do wniesienia.
 4. Termin dostawy od 5 do 15 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty całości lub zaliczki na naszym koncie. Każdorazowo termin i godzina w przybliżeniu jest uzgadniania z klientem na kilka dni przed planowaną dostawą
 5. Po dostarczeniu towaru klient zobowiązany jest do odbioru przedmiotu oraz podpisania protokołu odbioru osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika.
 6. Towar można zwrócić w terminie do 14 dni bez podania przyczyny pod warunkiem dostarczenia towaru w nienaruszonym stanie do sprzedającego tj. Firma Handlowo Usługowa „Art.-Marco” ul. Jarocińska 21, 63-300 Suchorzew

Prawa Klienta, reklamacje i zwroty

 1. Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość (gdy wszedł już w posiadanie produktu) w terminie do 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia, jeśli zamówione przedmioty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki lub transportu przez Sklep Internetowy.Rezygnacja z takiego zamówienia powinna odbyć się niezwłocznie w formie kontaktu Klienta ze Sklepem Internetowym.
 3. Odstąpienie od umowy sprzedaży zgodnie z powyższą ustawą wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia i dostarczenia go Spółce na piśmie. Klient ma prawo zawnioskować do sklepu internetowego o wzór oświadczenia odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu w stanie niezmienionym, w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Wszelki koszty związany ze zwrotem przedmiotu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient.
 5. Klient ma prawo do reklamacji towaru w terminie 30 dni od wydania przedmiotu Klientowi. W celu złożenia reklamacji Klient winien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym.Klient ma prawo zawnioskować o wzór pisma dot. reklamacji.
 6. Sklep Internetowy nie odpowiada za reklamacje dot. stanu przedmiotu, który uległ pogorszeniu od momentu wydania przedmiotu Klientowi oraz za ew. wady przedmiotu, które były znane Klientowi w dniu zakupu.
© 2017 DUET J&K Słupeccy. Wszelkie prawa zastrzeżone.